Przekaż 1% podatku, by wesprzeć Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie.
KRS 0000419670

Archiwum roczne:2020

Zapytanie ofertowe nr 3/2020

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwości” z/s 3 Maja 6, 97-420 Szczerców zaprasza do złożenia oferty na zakup oleju napędowego w 2021 roku do pojazdów Stowarzyszenia. Zapytanie ofertowePobierz Załącznik nr 1 – formularz ofertowyPobierz Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniuPobierz Oświadczenie o jakości paliwaPobierzINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja z otwarcia ofert 19 października 2020Pobierz protokół z otwarcia ofert 19 października 2020PobierzLIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ – ZAKUP SAMOCHODU DLA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DĄBROWIE RUSIECKIEJ

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dla zadania pn.: „Likwidacja bariery transportowej – zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej. Szczegóły w załącznikach poniżej: 1 Formularz ofertowyPobierz 2 Oświadczenie spełnienie warunkówPobierz 3 Oświadczenie podstawy wykluczeniaPobierz 4 Opis przedmiotu zamówieniaPobierz 5 Oświadczenie – RODOPobierz 6 Grupa kapitałowa – oświadczeniePobierz 7 Wzór umowyPobierz OGŁOSZENIEPobierz SIWZPobierzUnieważnienie przetargu

W dniu 18 września 2020 roku przetarg „Likwidacja bariery transportowej – zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej” został unieważniony.LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ – ZAKUP SAMOCHODU DLA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DĄBROWIE RUSIECKIEJ

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dla zadania pn.: „Likwidacja bariery transportowej – zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej. 1 Formularz ofertowyPobierz 2 Oświadczenie spełnienie warunkówPobierz 3 Oświadczenie podstawy wykluczeniaPobierz 4 Opis przedmiotu zamówieniaPobierz 5 Oświadczenie – RODOPobierz 6 Grupa kapitałowa – oświadczeniePobierz 7 Wzór umowyPobierz OGŁOSZENIEPobierz SIWZPobierzInformacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert (pakiet nr 1)Pobierz informacja z otwarcia ofert (pakiet nr 2)Pobierz protokół z otwarcia ofert (pakiet nr 2)Pobierz protokół z otwarcia ofert (pakiet nr 1)PobierzUnieważnienie Zapytania ofertowego 1/2020

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwości” z/s 3 Maja 6, 97-420 Szczerców unieważnia Zapytanie ofertowe 1/2020 na wykonanie i montaż mebli do pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51 z uwagi na błędy w opisie przedmiotu zamówienia.Zapytanie ofertowe 1/2020

Zapytanie ofertowe 1/2020 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwości” z/s 3 Maja 6, 97-420 Szczerców zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż mebli do pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51, 97-438 Rusiec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W ramach zadania Zamawiający zleci wykonanie i montaż następujących mebli: Regał otwarty z półkamiLikwidacja bariery transportowej – zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dla zadania pn.: „Likwidacja bariery transportowej – zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej” – Pakiet nr 1 i dla zadania pn.: „Zakup pojazdu 9 – osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej” w Dąbrowie Rusieckiej” – Pakiet nr 2 Szczegóły w załącznikach poniżej: 1 FormularzŻyczenia Wielkanocne