IV OLIMPIADA W KONKURENCJACH NIEOLIMPIJSKICH

IV OLIMPIADA W KONKURENCJACH NIEOLIMPIJSKICH z założenia miała być imprezą integracyjną.
Niestety sytuacja epidemiczna wywołana wirusem SARS-COV-2 uniemożliwiła jej realizację w dotychczasowej formule. Odpowiadając na prośby z placówek, które brały udział w poprzednich edycjach postanowiliśmy opracować taką formę olimpiady, by możliwa była do przeprowadzenia w każdej szkole/wtz-cie zgodnie z obowiązującymi procedurami zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2. Przygotowaliśmy zatem scenariusz przebiegu imprezy, catering, medale i puchary oraz zgromadziliśmy sprzęt i materiały niezbędne do prawidłowego przebiegu Olimpiady. Następnie zostały one przekazane do tych placówek, które zgłosiły chęć udziału w IV OLIMPIADZIE W KONKURENCJACH NIEOLIMPIJSKICH.
W tegorocznej, niecodziennej edycji wzięło udział 80 niepełnosprawnych uczestników z 4 placówek z terenu Powiatu Bełchatowskiego. Dziękujemy nauczycielom i terapeutom

  • Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie,
  • Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Ruścu,
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno – wychowawczy im. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie,
  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej,
    za zaangażowanie, które umożliwiło realizację Olimpiady w formie konkurencji sportowych, o charakterze zabaw sportowych dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników, co zagwarantowało osiągnięcie przez nich sukcesu.
    Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w innych okolicznościach i wspólnie przeżyjemy V edycję OLIMPIADY W KONKURENCJACH NIEOLIMPIJSKICH.
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” realizuje zadanie publiczne pod nazwą „IV Olimpiada w konkurencjach nieolimpijskich”, które współfinansowane jest przez Zarząd Powiatu Bełchatowskiego ( Umowy nr WE.24.2020 z dnia 10.03.2020 r.)