Uroczyste przekazanie samochodów dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej

11 grudnia 2020r., w przededniu Świąt Bożego Narodzenia, w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej odbyła się uroczyste przekazanie dwóch samochodów do przewozu niepełnosprawnych uczestników placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”.
Zakup pojazdów był możliwy dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze likwidacji barier transportowych, wsparciu Gminy Szczerców oraz pozyskanym środkom własnym, w tym:

  • autobusu marki Mercedes – dofinansowanie z PFRON w kwocie 207 870,00 zł, z Gminy Szczerców 143 000,00 zł oraz środki Stowarzyszenia 29 200,00 zł.
  • 9-osobowy samochód marki Renault Trafic – dofinasowanie z Gminy Szczerców
    w kwocie 57 000,00 zł, środki własne w kwocie 4 000,00 zł.
    W imieniu Powiatu Bełchatowskiego uroczystego przekazania dokonała Pani Dorota Pędziwiatr Starosta Bełchatowski i Pan Marek Jasiński Członek Zarządu, natomiast samorząd Gminy Szczerców reprezentował Wójt Pan Krzysztof Kamieniak wraz z przedstawicielami Rady Gminy: Panią Barbarą Szczepanik – Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców oraz Panem Wojciechem Pacholakiem – Wiceprzewodniczącym Rady.
    Korzystając z okazji Wójt Gminy Szczerców wraz z towarzyszącymi mu przedstawicielami Rady Gminy przekazali życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożonarodzeniowych oraz obdarowali uczestników niebanalnymi upominkami.
    Przypomnijmy – nasze Stowarzyszenie od niespełna 3 lat prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej, w którym poprzez różnorodne formy aktywnej i wszechstronnej rehabilitacji osoby niepełnosprawne mają nabyć jak największą samodzielność. W placówce zajęciami rehabilitacyjno – terapeutycznymi objętych jest 35 uczestników z 7 gmin Powiatu Bełchatowskiego.