Przekaż 1% podatku, by wesprzeć Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie.
KRS 0000419670

Archiwum roczne:2023

Zapytanie ofertowe 3/2023

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” z/s 3 Maja 6,97-420 Szczerców zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na zakup oleju napędowego i płynu oczyszczającego spaliny Adblue w 2023 roku do pojazdów Stowarzyszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do dystrybucji paliw płynnych (ważna koncesja), dysponują co najmniej jednąZapytanie ofertowe nr 2/2023

Szczerców, dnia 29 września 2023 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2023 Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”,z siedzibą przy ulicy 3 Maja 6, 97-420 Szczerców zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, której wartość bez podatku od towarów i usług nie przekracza kwoty 130 000,00 zł., tym samym wyłączonej ze stosowania przepisówZapytanie ofertowe 1/2023

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwości” z/s 3 Maja 6, 97-420 Szczerców zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż mebli do pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51, 97-438 Rusiec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W ramach zadania Zamawiający zleci wykonanie i montaż następujących mebli: Lp.Rodzaj mebliSzczegółowe daneIlość sztuk1Szafka wisząca o wymiarachŻyczenia WielkanocneSkip to content