V EDYCJA KONKURSU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO PGE „POMAGAMY”

Od maja wolontariusze PGE rozpoczęli działania w ramach V edycji programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. Z okazji jubileuszowej edycji programu realizowanych jest 50 autorskich projektów pracowników Grupy Kapitałowej PGE w 14 województwach.

Aby zrealizować swój projekt wolontariusze PGE uczestniczyli w konkursie, do którego zgłoszono 111 aktywności. Po ocenie kapituły 50 najwyżej ocenionych projektów otrzymało od Fundacji PGE dofinansowanie w kwocie 5 tys. złotych na realizację zaplanowanych działań.

Pracownicy na co dzień zatrudnieni w PGE GiEK realizują 9 projektów wolontariackich. Aż 4 z nich na terenie województwa łódzkiego, 4 na terenie województwa dolnośląskiego oraz 1 w Gryfinie.

Z niekłamaną radością przyjęliśmy wiadomość o tym, że wśród 50 zwycięskich projektów znalazły się dwa projekty, które realizowane będą na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Pierwszy, którego liderem jest p. Halina Sutor to cykl spotkań dla podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” pod tytułem „GRY-strzał w dziesiątkę”, natomiast realizacja drugiego -„Oaza zieleni – miejsce spokoju, harmonii i wyciszenia” umożliwi stworzenie ogrodu terapeutycznego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej. Liderem tego projektu jest p. Karol Mateusiak.

Oprócz 50 projektów wyłonionych w trakcie konkursu, w całej Polsce realizowanych jest także 10 projektów liderów regionalnych. To druga edycja tej rozbudowanej formy wolontariatu PGE, podczas której co najmniej 10-osobowe zespoły wolontariackie realizują blisko roczne, autorskie projekty skierowane do lokalnych społeczności. Projekty te dofinansowane są kwotą 10 tys. zł każdy.

Programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” organizowany jest przez Grupę Kapitałową PGE oraz Fundację PGE, a jego głównymi celami są aktywizacja i integracja pracowników z lokalnymi społecznościami oraz rozwój postaw prospołecznych wśród pracowników PGE. Do tej pory przez 4 lata trwania programu PGE „Pomagamy” wolontariusze PGE zrealizowali 160 prospołecznych projektów na terenie całej Polski. Poświęcili ponad 42 tysiące godzin swojego czasu wolnego, a także zmobilizowali współpracowników i rodziny, aby stworzyć coś dobrego i wprowadzić trwałe pozytywne zmiany w najbliższym otoczeniu.