PODPISANIE UMOWY DOTYCZĄCEJ UTWORZENIA I DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DĄBROWIE RUSIECKIEJ

Niepełnosprawność to wiele niemożności, przeszkód i barier zarówno tych indywidualnych, społecznych jak i organizacyjnych. Nasze Stowarzyszenie od blisko 6 lat oferując różnorodne działania stara się likwidować wszelkie istniejące bariery. Dlatego po uzyskaniu wstępnej akceptacji Zarządu Powiatu Bełchatowskiego rozpoczęliśmy działania zmierzające do utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej.

W dniu 26.09.2017r został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej” (Nr 405-2/2017).

Zespół (powołany na podstawie zarządzenia Nr 75/2017r. Starosty Bełchatowskiego z dnia 03.10.2017r.) obradował w dniu 16.10.2017r. i dokonał oceny formalnej oraz merytorycznej wniosku i projektu złożonego przez nasze Stowarzyszenie. Wniosek został pozytywnie oceniony tak pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

W dniu 20 grudnia 2017r. w imieniu Powiatu Bełchatowskiego Starosta Bełchatowski Waldemar Wyczachowski oraz Wicestarosta Grzegorz Gryczka, natomiast w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” Prezes Andrzej Klimas oraz Wiceprezes Marcelina Krupska podpisali UMOWĘ WTZ.DR. Nr 1/2017 określającą warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej.

Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej stał się faktem. Na mocy w/w umowy placówka rozpocznie swoją działalność już 21 grudnia 2017r.