konkurs fotograficzny

W dniu 6 października 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego pn. „Powiat Bełchatowski w obiektywie osób niepełnosprawnych” realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w ramach zadania publicznego pt. „Ja i Ty razem My” – działania integrujące środowisko osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bełchatowskiego.
Konkurs, który współfinansowany był ze środków Zarządu Powiatu Bełchatowskiego, objął swym Honorowym Patronatem Starosta Bełchatowski Pan Waldemar Wyczachowski.
Konkurs miał na celu:
1. Zainteresować osoby niepełnosprawne walorami krajobrazowymi Powiatu Bełchatowskiego;
2. Zachęcić do poznawania różnorodności krajobrazowej powiatu;
3. Rozbudzić zainteresowanie fotografią oraz rozwijać umiejętności w tej dziedzinie;
4. Zachęcać do świadomego tworzenia obrazów fotograficznych;
5. Zaprezentować twórczość fotograficzną osób niepełnosprawnych;
6. Promować poprzez fotografie walory krajobrazowe Powiatu Bełchatowskiego.
Nadesłane na konkurs prace łączyło to, co łączy nasz powiat, czyli kontrasty jakimi są natura i przemysł. Z jednej strony były piękne, uspakające widoki przyrody, a z drugiej strony wkop kopalni i kominy elektrowni. Nie zabrakło również miejsc związanych z historią naszego powiatu – zabytkowe kościoły, miejsca walk z okresu drugiej wojny światowej.
W konkursie Bartłomiej Klimas zajął I miejsce, Zuzanna Pabiś – II miejsce, Mikołaj Pabiś – III miejsce.
Ponadto wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Rogut, Magdalena Klimas, Łukasza Kamecki, Jan Klarecki, Karol Mateusiak.
Podczas uroczystego podsumowania laureatom konkursu gratulacje złożył oraz nagrody wręczył Pan Waldemar Wyczachowski Starosta Bełchatowski.

 

  • I miejsce
  • II miejsce
  • III miejsce
  • wyróżnienie 3
  • wyróżnienie
  • wyróżnienie2
  • wyróżnienie4
  • wyróżnienie5
  • IMG_5653