JESIENNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

W piątkowe jesienne popołudnie liczna grupa osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami uczestniczyła w warsztatach artystycznych.
Z uwagi na różne predyspozycje (głównie manualne) oraz w odpowiedzi na oczekiwania naszych podopiecznych podczas spotkania zaproponowano dwie różne techniki plastyczne. Pierwszą z nich była technika tworzenia witraży, drugą natomiast malowanie na szkle.
Dla ułatwienia pracy możliwe było skorzystanie z przygotowanych szablonów, które tematycznie nawiązywały do jesieni lub przedstawiały motywy ludowe charakterystyczne dla polskich regionów folklorystycznych.

Techniki plastyczne realizowane podczas warsztatów wymagały od uczestników wszechstronnego zaangażowania. Z jednej strony cierpliwość i dokładność, natomiast z drugiej wyobraźni i kreatywności. W efekcie zaowocowało to pięknymi, barwnymi jesiennymi
i ludowymi dekoracjami.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Kuźnia Życzliwości” realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „NIEPEŁNOSPRAWNY INNY, ALE TAKI SAM”, zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Umowa nr 476_I/2017 między Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” z siedzibą w Szczercowie przy ulicy 3 Maja 6).

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Mam marzenie… być artystą” – program osłonowy na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jest współfinansowane ze środków udzielonych przez Zarząd Powiatu Bełchatowskiego (Umowa nr OP.1.2017 z dnia 21 marca 2017 roku).

  • IMG_5662
  • IMG_5664
  • IMG_5665
  • IMG_5673