Kampania społeczna pod hasłem „NIEPEŁNOSPRAWNY – INNY, ALE TAKI SAM!”

podkowa9e_logo_200

 

herb

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie

Kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu dyskryminacji pod hasłem

„NIEPEŁNOSPRAWNY – INNY, ALE TAKI SAM”

Pod honorowym patronatem Waldemara Wyczachowskiego
Starosty Bełchatowskiego

Patroni medialni

belchatow24 fakty

Osoba niepełnosprawna bardzo często przedstawiana jest, jako niezdolna do pełnego udziału w życiu społecznym, stanowiąca ciężar dla społeczeństwa chociażby poprzez swoje większe potrzeby medyczne oraz finansowe. Wciąż pokutuje w świadomości pozostałej części społeczeństwa,
że niepełnosprawny to ktoś ograniczony intelektualnie, motorycznie, niesamodzielny, bezproduktywny. To bardzo często powoduje, że osoby niepełnosprawne są obiektem szykan, drwin
i innych rodzajów nietolerancji, gdyż postrzegani są, jako dziwolągi, czy osobliwości. Jest to obraz niezgodny z rzeczywistością, mocno przerysowany i tym samym nacechowany negatywnie, który niestety prezentowany i utrwalany jest również przez różnego rodzaju środki masowego przekazu.Mając na celu zmianę sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie rozpoczęło kampanię społeczna pod hasłem „NIEPEŁNOSPRAWNY – INNY, ALE TAKI SAM!”. Składa się ona z szeregu działań mających na celu wzrost wiedzy nt niepełnosprawności i tym samym zmianę świadomość mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego. Sprzyjać będzie rozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych oraz stwarzać pozytywny klimat społeczny umożliwiający kształtowanie wśród mieszkańców powiatu postawy otwartej – wolnej od uprzedzeń i lęków wobec osób niepełnosprawnych. Ponadto integracja środowiska osób pełnosprawnych z niepełnosprawnym będzie miała na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej, czyli dyskryminacji.Wśród zaplanowanych działań są propozycje konkursów skierowanych do uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych: uczniów szkół podstawowych (kl. 1 – 3 i 4 – 6), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego. Nie przypadkowy jest dobór form prac konkursowych, czyli prace plastyczne, foldery, czy spoty, gdyż integralną częścią każdego konkursu będą różnorodne formy prezentacji ich efektów. Zwycięskie prace, możliwie jak największej liczbie mieszkańców powiatu, zaprezentowane zostaną w formie wystaw, plakatów, folderów, czy publikacji w lokalnych mediach.Dostrzegając wagę problemu, jakim jest niepełnosprawność w różnych jej aspektach kampanię społeczną pod hasłem „NIEPEŁNOSPRAWNY – INNY, ALE TAKI SAM!” Honorowym Patronatem objął Pan Waldemar Wyczachowski Starosta Bełchatowski.

 

Patroni medialni:

faktybelchatow24