Niecodzienne atrakcje czekały na uczestników jednodniowej wycieczki, która zorganizowana została w ramach realizacji zadania publicznego „NIEPEŁNOSPRAWNY INNY, ALE TAKI SAM” współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Umowa nr 476_I/2017 między Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” z siedzibą w