WYJAZD DO KINA

Pierwszy raz  wspólnie wyjechaliśmy do kina. W Piotrkowie Trybunalskim w kinie Helios obejrzeliśmy „Przygody Tintina” – nasi najmłodsi milusińscy oraz „Wyjazd integracyjny” – ci „troszeczkę” starsi.