URUCHOMIENIE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DĄBROWIE RUSIECKIEJ

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia nastąpiło długo oczekiwane uruchomienie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej.

Dzięki przychylności władz powiatu, wsparciu finansowemu władz samorządowych Gminy Szczerców oraz społecznemu zaangażowaniu wielu osób stworzyliśmy miejsce gdzie w bezpiecznej, pełnej akceptacji atmosferze osoby niepełnosprawne będą przygotowywały się do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. To miejsce, które da im szansę na dalszy rozwój na miarę indywidualnych możliwości, na poprawę sprawności, na rozwijanie zdolności, otworzy na kontakty z innymi ludźmi, a poprzez rozwijanie umiejętności zawodowych w określonych warunkach, stworzy możliwość podjęcia zatrudnienia.

W nowo utworzonym Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 30 osobowa grupa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bełchatowskiego będzie rozwijała swoje umiejętności w sześciu pracowniach: gospodarstwa domowego, ogrodniczo – florystycznej, komputerowo – fotograficznej, artystycznej, rękodzieła artystycznego oraz reedukacyjnej z treningiem umiejętności społecznych. W osiąganiu sukcesów na miarę posiadanych możliwości wsparciem dla uczestników będą zarówno terapeuci (z poszczególnych pracowni), jak również logopeda oraz psycholog.

Teraz przed nami czas adaptacji i integracji czemu niewątpliwie sprzyja okres świąteczno – noworoczny.