ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Z jednej strony padający deszcz, natomiast z drugiej brak możliwości poinformowania uczestników o odwołaniu spotkania zmusiły do zmiany wcześniejszych planów. Owszem Święto Pieczonego Ziemniaka odbyło się na Szczercowskiej Wyspie, jednak nie w miejscu ogniskowym, ale na zadaszonej scenie amfiteatru. Ognisko zastąpiły błyskawicznie zorganizowane grile, a zamiast konkursów sportowo – rekreacyjnych odbyły się warsztaty florystyczne.
Zaproszenie do udziału w tym jedynym w swoim rodzaju święcie przyjęli wychowankowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego z Bełchatowa, którzy wspólnie z podopiecznymi naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w warsztatach florystycznych w trakcie których powstawały kompozycje z darów jesieni. Inwencja twórcza była nieograniczona,
co zaskutkowało niepowtarzalnymi dekoracjami, które zapewne przez wiele jesiennych dni przypominać będą o wspólnie spędzonych chwilach.
Po warsztatach ze smakiem skosztowano tego co przygotowano w międzyczasie, a towarzyszył temu gwar rozmów niejednokrotnie przerywany śmiechem. Mamy nadzieję, że naszym gościom wspólnie spędzony czas na długo zapadnie
w pamięci i z ochotą przyjmą kolejne zaproszenie, bo tylko dzięki byciu razem możliwa jest integracja różnych środowisk
osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Kuźnia Życzliwości” realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „NIEPEŁNOSPRAWNY INNY, ALE TAKI SAM”, zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Umowa
nr 476_I/2017 między Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5,
a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” z siedzibą w Szczercowie przy ulicy 3 Maja 6).

  • IMG_5164
  • IMG_5175
  • IMG_5177
  • IMG_5187