REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH PRZEZ GMINĘ SZCZERCÓW

W dniu 11 października br. w imieniu naszego Stowarzyszenia Prezes i Wiceprezes podpisali umowę na realizację zadań publicznych, których realizacja współfinansowana będzie ze środków Gminy Szczerców.

W okresie od października do grudnia 2018r. zostaną zrealizowane dwa zadania publiczne „DEKORUJĘ I CZARUJĘ” oraz „SPRAWNIEJSI – SZCZĘŚLIWSI”. Ich uczestnikami będę głównie niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Szczerców oraz ich rodziny/opiekunowie.

Główny celem obu przedsięwzięć są działania na rzecz integracji społecznej, które poprzez wielopłaszczyznowe oddziaływanie  rehabilitacyjne mają  rozwijać umiejętności, kształtować postawy oraz likwidować różnorakie indywidualne bariery i tym samym zapobiegać izolacji społecznej.