Prezentacja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych

Kompozycje florystyczne w słoiku – prezentacja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych