Ogłoszenie konkursu na projekt ogrodu terapeutycznego pn. „OAZA ZIELENI – MIEJSCE SPOKOJU, HARMONII I WYCISZENIA”

Dzięki przychylności władz powiatu oraz społecznemu zaangażowaniu wielu osób 21.12.2017r. uruchomiono w Dąbrowie Rusieckiej Warsztat Terapii Zajęciowej. Dążąc do zapewnienia jak najlepszych warunków prowadzonej w palcówce rehabilitacji społecznej i zawodowej, w ramach wolontariatu PGE zaplanowano stworzenie ogrodu terapeutycznego, który jednocześnie dzięki swojemu położeniu stanie się  wizytówką WTZ-u.

Ogród terapeutyczny to bezpieczne miejsce, wolne od czynników wywołujących stres. Przebywanie
w nim daje poczucie spokoju, ładu i harmonii, szczególnie ważne u osób zmagających się
z napięciem i niepokojem jakie wywołuje choroba, czy niepełnosprawność. Ponadto możliwość wykonywania prac w ogrodzie ramach działalności pracowni ogrodniczo – florystycznej umożliwia rehabilitację zawodową, która odbywając się w naturalnym otoczeniu poprawi kondycję fizyczną oraz psychiczną. Wszystko to będzie możliwe dzięki wolontariuszom PGE.

Realizacja projektu utworzenia ogrodu terapeutycznego w ramach programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” zaplanowana została od maja do września 2018 roku i odbywać się będzie etapowo. Pierwszym etapem jest wybranie projektu ogrodu   który wyłoniony zostanie w ramach w konkursu, adresowanego głównie dla uczniów klas architektura krajobrazu, . .

Na projekty czekamy do 5 czerwca br.