Kampania społeczna pod hasłem „NIEPEŁNOSPRAWNY – INNY, ALE TAKI SAM!” pod Honorowym Patronatem Waldemara Wyczachowskiego Starosty Bełchatowskiego

herb

10 grudnia br., uroczystością wręczenia nagród laureatom konkursów, nasze Stowarzyszenie oficjalnie zakończyło realizację Kampanii Społecznej pn. „NIEPEŁNOSPRAWNY INNY, ALE TAKI SAM”. Dla nas bardzo ważnej kampanii, bo pierwszej w dotychczasowej działalności i jak się okazało pierwszej w Powiecie Bełchatowskim prowadzonej przez organizację pozarządową, która opieką otacza osoby niepełnosprawne.

Dostrzegając wagę problemów z jakimi w życiu codziennym zmierzają się osoby niepełnosprawne oraz ich najbliżsi kampanię społeczną Honorowym Patronatem objął Starostwa Bełchatowski Waldemar Wyczachowski.

Kampania, która realizowana była w okresie od września do grudnia br. składała się z szeregu działań mających na celu wzrost wiedzy nt niepełnosprawności i tym samym poprzez zmianę świadomość mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego sprzyjać miała rozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wśród zaplanowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie działań były propozycje konkursów skierowanych do uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych: uczniów szkół podstawowych (kl. 1 – 3 i 4 – 6), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nie przypadkowy był dobór form prac konkursowych, czyli prace plastyczne, foldery, czy spoty, gdyż integralną częścią każdego konkursu są różnorodne formy prezentacji ich efektów, czyli zwycięskich prac możliwie jak największej liczbie mieszkańców powiatu w formie plakatów, folderów, czy publikacji w lokalnych mediach.

W konkursach przeprowadzonych w ramach kampanii społecznej uczestniczyli uczniowie 9 placówek oświatowych z terenu Powiatu Bełchatowskiego, w tym:

-Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie,

-Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie,

– Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie,

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie,

-Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szczercowie,

– Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Szczercowie,

– Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcący nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie,

-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie,

-Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Gen. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie.

Serdecznie dziękujemy patronom medialnym naszej kampanii, którymi byli:

belchatow24fakty

Za bezinteresowną pomoc w wykonaniu pamiątkowych statuetek dziękujemy „Osikowej Dolinie” z Koziegłów.

Poniżej zamieszczamy wyniki konkursów przeprowadzonych w ramach kampanii społecznej.

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „SĄ WŚRÓD NAS NIEPEŁNOSPRAWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY

  • laureaci w kategorii klas I – III :

I miejsce – Zuzanna Barańska SP nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie

II miejsce – Oliwia Galoch SP nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie,

III miejsce – Zuzanna Rogozińska SP nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie,

Wyróżnienia – Natalia Wróblewska  SP nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie, Weronika Kula SP nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie, Szymon Marczak SP nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie, Julia Rośniak SP nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie, Albert Ratajczyk SP nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie, Hanna Barańska SP nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie, Kajetan Marciniak SP nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie.

  • laureaci w kategorii klas IV – VI:

I miejsce – Julia Cichecka SP nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie

II miejsce (ex aequo) – Sandra Kotlewska SP nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie i Karolina Trzcińska ZSP w Szczercowie,

III miejsce  – Maja Łukaszewska SP nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie.

Wyróżnienia – Natalia Malinowska ZSP w Szczercowie, Paulina Kozubowicz ZSP w Szczercowie, Artur Ławniczek ZSP w Szczercowie.

Konkurs na projekt folderu informacyjnego pod hasłem „SAVOIR – VIVRE WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

  • wyróżnienie w kategorii gimnazjów:

Bartłomiej Grabiszewski, Julia Swędrak, Aleksandra Koniarska, Paweł Kur, Karolina Dzierzwgwa, Mateusz Lewiński, Filip Kołodziejczyk Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie

  • wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

– Patrycja Nowak Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie,

– Klaudia Domańska Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie,

– Aleksandra Balcerzak Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Gen. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie.

Konkurs na krótką formę filmową (tzw. spot) pod hasłem „NIEPEŁNOSPRAWNY, CZYLI KTO…?”

  • wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

– Agnieszka Dobrzelak, Anita Kupińska, Sylwia Nadajewska, Krzysztof Sekuła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie,

– Łukasz Czeczotka, Maria Wójcik, Marcin Milczak, Maks Michalak, Arkadiusz Kuśmierek Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie.

Laureatom gratulujemy!

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Niepełnosprawny inny, ale taki sam” – kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu dyskryminacji społecznej, które współfinansowane jest ze środków udzielonych przez Zarząd Powiatu Bełchatowskiego umową nr 3/2015 z dnia 2 czerwca 2015 roku.

  • DSC_8305
  • DSC_8393