JUBILEUSZ 5-LECIA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Uroczyste obchody 5-lecia działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie, które odbyły się 22 kwietnia br. rozpoczęło Seminarium pn. „Osoba niepełnosprawna w społeczeństwie”. Uczestniczyły nim osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji z terenu Powiatu Bełchatowskiego, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Podczas seminarium Józef Bogdaszewski – Przewodniczący Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym TPD zaprezentował prawa osób niepełnosprawnych, stereotypowe myślenie o osobach niepełnosprawnych oraz oczekiwania tych osób, natomiast Zbigniew Krzemiński – Członek Zarządu Głównego TPD, Prezes Oddziału Miejskiego w Sosnowcu przedstawił dobre praktyki w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Po krótkiej przerwie nastąpił ciąg dalszy obchodów jubileuszu 5-lecia działalności naszego Stowarzyszenia. Sebastian Boras utworem „Przybyli ułani pod okienko” przywitał wszystkich zgromadzonych w auli Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie Było nam niezmiernie miło, bo zaproszenie do wspólnego świętowania przyjęli i tego dnia byli wśród nas:
Grzegorz Gryczka – Wicestarosta Bełchatowski, a jednocześnie Prezes Stowarzyszenia „Akademia Pana Grześka” w Bełchatowie
Krzysztof Kamieniak – Wójt Gminy Szczerców
Adam Baryła – Członek Zarządu Powiatu Bełchatowskiego
Krzysztof Gajda – Członek Zarządu Powiatu Bełchatowskiego
Marzen Polak – Przewodnicząca Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Powiatu Bełchatowskiego
Anna Krawczyńska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie
Justyna Felisiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie
Jan Kempiński – Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ks. Zenona Miksa – Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczercowie
W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Bełchatowskiego, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych:
Józef Bogdaszewski – Przewodniczący Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym TPD
Zbigniew Krzemiński – Członek Zarządu Głównego TPD, Prezesa Oddziału Miejskiego w Sosnowcu
Michał Kosędka – Stowarzyszenie Akademia Pana Grześka w Bełchatowie
Helena Kucharska – TPD Oddział Powiatowy w Bełchatowie
Dariusza Kaczmarka – Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie
Wiesław Kałużna i Ewa Michalska – Bełchatowskie Stowarzyszenia Amazonki
Maria Mielczarek i Wojciech Koźba – Koło Terenowe Nr 6 w Bełchatowie Polskiego Związku Niewidomych
Andrzej Niewieczerzał i Przemysław Grzegorczyk – Fundacja Przekraczać Granice
Obok licznie zgromadzonych członków naszego Stowarzyszenia obecni byli również wśród nas:
Henryka Parchatko – Kierownik WTZ w Bełchatowie
Małgorzata Stemplewska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy im. Generała Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie
Agnieszka Ludwiczak – Maszewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie
Wiesława Drzewosz – Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie
Wanda Koszek – Dyrektor Oddziału Szczerców Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej
Tomasz Kucharski – Właściciel firmy TM-BUD Projektowanie Usługi Inwestycyjne w Szczercowie
Elżbieta Labryszewska – Prezes Rolniczo-Pracowniczej Spółdzielni Mleczarskiej w Szczercowie
Józef Grabka – Członek Zarządu Rolniczo-Pracowniczej Spółdzielni Mleczarskiej w Szczercowie
Jolanta Pacholak – Właściciel Firmy „Kapri” w Szczercowie
hm Jerzy Stolarz – Komendant Szczepu 18-tych Drużyn Harcerskich w Szczercowie
„Być pełnosprawnym to tak naprawdę żadna nasza zasługa, to dar od Boga, który każdemu z nas,
o każdym czasie może być odebrany. Pozwólmy więc niepełnosprawnym i członkom ich rodzin, w jak najbardziej naturalny sposób, włączyć się w nasze życie. Chcielibyśmy dać im pewność, że jesteśmy jednością.” Te słowa niemieckiego prezydenta najpełniej wyrażają cel, który przyświecał nam 5 lat temu, gdy pełni entuzjazmu i zapału zakładaliśmy nasze Stowarzyszenie. Jubileusz to doskonały moment, by spojrzeć wstecz i podsumować to co wydarzyło się przez ten czas. Zilustrowała to prezentacja multimedialna obrazująca dotychczasową działalność Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie.
Jubileusz to nie tylko czas podsumowań, ale i czas podziękowań. Dziś, po 5 latach działalności wiemy, że nie udałoby się nam zrealizować tak wielu różnorodnych projektów i przedsięwzięć gdybyśmy na swojej drodze nie spotkali ludzi wrażliwych na potrzeby i oczekiwania zarówno osób niepełnosprawnych, jak i ich rodzin. Dlatego w tym szczególnym dniu, w podziękowaniu za bezinteresowną pomoc w realizacji naszych marzeń, chcielibyśmy uhonorować ich pamiątkowymi statuetkami. A otrzymali je:
Pan Grzegorz Gryczka – Wicestarosta Bełchatowski w podziękowaniu za wsparcie finansowe udzielone przez Zarząd Powiatu, które umożliwiło nam realizację wielu różnorodnych projektów, za promowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie poprzez kampanie społeczne które mogliśmy realizować, konferencje prasowe, jak również dzięki różnorodnym publikacjom. Dziękujemy za umożliwienie nam realizacji najważniejszego projektu – warsztatów terapii zajęciowej.
Pan Krzysztof Kamieniak – Wójt Gminy Szczerców – za pośrednictwem którego złożyliśmy podziękowanie dla władz samorządowych Gminy Szczerców (obu kadencji) głównie za wsparcie finansowe, które co roku, od początku działalności Stowarzyszenia umożliwia nam organizację turnusów rehabilitacyjnych.
Pani Agnieszka Ludwiczak – Maszewska – matka chrzestna naszego Stowarzyszenia, której przede wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za nazwę naszego Stowarzyszenia, za wspólne przeżywanie sukcesów i za wspieranie nas szczególnie wtedy, gdy jest najtrudniej, za motywowanie nas i pokazywanie że możemy, potrafimy, że damy radę.
Pani Wiesława Drzewosz – Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie, w podziękowaniu za to, że drzwi szkoły są dla nas zawsze otwarte, za przyjazne i bezpieczne miejsce, które umożliwia nam realizację różnorodnych działań.
Pani Justyna Felisiak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, której dziękujemy za życzliwość i otwartość, za dotychczasową współpracę, za każdą formę wsparcia, szczególnie ważną i cenną na początku naszej działalności.
Pani Wanda Koszek – Dyrektor Oddziału Szczerców Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej w podziękowaniu za pomoc w realizacji naszych działań, a szczególnie tych które nierozerwalnie wiążą się finansami Stowarzyszenia.
Pani Elżbieta Labryszewska – Prezes Rolniczo – Pracowniczej Spółdzielni Mleczarskiej w Szczercowie w dowód wdzięczności za każde ciepłe słowo, życzliwy gest i bezinteresowne wsparcie, które niejednokrotnie otrzymaliśmy.
Pan Tomasz Kucharski właściciel firmy TM-BUD Projektowanie Usługi Inwestycyjne w podziękowaniu za różnorodne wsparcie, szczególnie cenne jest to, które w obliczu organizacji wtz-ów nie pozwala nam zginąć w gąszczu przepisów budowlanych.
Pani Jolantę Pacholak z Firmy „Kapri” z wyrazami wdzięczności za dotychczasową bezinteresowną pomoc, która umożliwiła realizację wielu naszych marzeń.
Jak na galę przystało była również chwila dla fotoreporterów, po czym ze specjalną dedykacją dla laureatów naszych statuetek w piosence „Ostatnie tango w Paryżu” wystąpiła Marta Moszyńska.
Następnie głos zabrali goście obecni na uroczystości składając nam gratulacje i życzenia. Nasz jubileusz uświetnił swoim występem Pan Andrzej Niewieczerzał, który wykonał dwa utwory „Pod papugami” i „Have you ever seen the rain”.
Trudno wyobrazić sobie jubileusz bez tortu i świeczek. Zatem tradycji stało się zadość i przed aulą najmłodsi członkowie naszego Stowarzyszenia, nie zdradzając swoich marzeń, zdmuchnęli świeczki. Potem przyszedł czas na słodki poczęstunek oraz wspólną pamiątkową fotografię.

 • DSC_1046
 • DSC_1050
 • DSC_1090
 • IMG_9492
 • IMG_9534
 • IMG_9535
 • IMG_9539
 • IMG_9540
 • IMG_9542
 • IMG_9544
 • IMG_9546
 • IMG_9548
 • IMG_9553
 • IMG_9567
 • IMG_9570
 • IMG_9590