Miesiąc: listopad 2021

Prezentacja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych

Kompozycje florystyczne w słoiku – prezentacja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnychZapytanie ofertowe 2/2021

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwości” z/s 3 Maja 6, 97-420 Szczerców zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na zakup oleju napędowego i płynu oczyszczającego spaliny Adblue w 2022 roku do pojazdów Stowarzyszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do dystrybucji paliw płynnych (ważna koncesja),dysponują co najmniej jedną…Skip to content