Ponad 200 pracowników Grupy Kapitałowej PGE zaangażowało się w 2019 roku w działania wolontariackie. W całej Polsce zrealizowanych zostało blisko 50 prospołecznych projektów na rzecz lokalnych społeczności.  W lipcu 2019 roku wolontariusze PGE rozpoczęli działania w ramach VI edycji programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”.Aby zrealizować swój projekt wolontariusze uczestniczyli w konkursie, do którego zgłoszono 47