Miesiąc: kwiecień 2011

Koło Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szczercowie

I stało się. Na spotkanie zjawiło się 14 osób i zaowocowało to utworzeniem Koła Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szczercowie. We władzach zarządu Koła znaleźli się: przewodnicząca Barbara Pietkiewicz, sekretarz Andrzej Klimas, skarbnik Ewa Kozubowicz. Ustalono, że celem działania Koła będzie m. in. integracja środowiska osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczerców, pozyskiwanie funduszy celowych na realizację…Start organizacji

Jest początek roku 2011. Barbara Pietkiewicz, Wioletta Koszek, Lucyna Idzikowska i kilka innych osób próbuje założyć organizację, która pomagała by osobom niepełnosprawnym na terenie gminy Szczerców. Jednak ich wysiłki idą na marne – nie można „ruszyć” z miejsca. Do współpracy zapraszają Andrzeja Klimas. I tak  w dniu 15 kwietnia 2011 roku spotyka się grupa osób,…Skip to content