Koło Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szczercowie

I stało się. Na spotkanie zjawiło się 14 osób i zaowocowało to utworzeniem Koła Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szczercowie. We władzach zarządu Koła znaleźli się: przewodnicząca Barbara Pietkiewicz, sekretarz Andrzej Klimas, skarbnik Ewa Kozubowicz. Ustalono, że celem działania Koła będzie m. in. integracja środowiska osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczerców, pozyskiwanie funduszy celowych na realizację zadań statutowych, tworzenie grup wsparcia, propagowanie kultury, sportu, turystyki itp.