Zapytanie ofertowe 1/2021

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwości” z/s 3 Maja 6, 97-420 Szczerców zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż mebli do pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51, 97-438 Rusiec.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zadania Zamawiający zleci wykonanie i montaż następujących mebli:

Lp. Rodzaj mebli Szczegółowe dane Ilość sztuk
1 Nadstawka do regału składającego się z trzech niezależnych modułów
o łącznym wymiarze 210cm x 60cm x 32cm
Nadstawka składająca się z 3 niezależnych modułów o jednakowych wymiarach, wykonanych z płyty laminat 18mm w okleinie PCV o grubości 2mm w kolorze dąb craft,  tył płyta HDF, każdy z 3 modułów zamknięty uchylnymi drzwiczkami – biały lakierowany front, zawiasy teleskopowe z dociągiem 3
2 Drzwiczki do zabudowy lodówki o wymiarach 54cm x 85cm Drzwiczki białe, lakierowany front wykonany z płyty o grubości 18mm,  zawiasy GTV z dociągiem 1
3 Półka o wymiarach 52cm x 34cm półka wykonana z płyty laminat 18mm w okleinie PCV o grubości 2mm w kolorze dąb sonoma 1
4 Biurko składane na kółkach
z szufladą o wymiarach 60cm x 60cm x 75cm
Biurko składane o wymiarach przed rozłożeniem 60cm x 60cm – po rozłożeniu 140cm x 60cm wykonane z płyty laminat 18mm w okleinie PCV o grubości 2mm w kolorze dąb sonoma,  szuflada na przybory biurowe, kółka z blokadą 1
5. Regał zamknięty z półkami
i szufladami o wymiarach  105cm x 74cm x 280cm
Regał jednomodułowy zamknięty, na regulowanych nóżkach, wykonany z płyty laminat 18mm w okleinie PCV o grubości 2mm w kolorze dąb sonoma,  tył regału  płyta HDF, w środku dzielony na dwie części o szerokości odpowiednio 70cm i 35 cm Regał zamykany parą drzwi z zamkami (których grubość wliczona jest w szerokość regału), zawiasy GTV z dociągiem Wewnątrz: szersza część z dwoma półkami i regulowanej wysokości, natomiast część węższa w dolnej części 4 wewnętrzne szuflady o wysokości 25cm z prowadnicami o pełnym wysuwie
z dociągiem oraz spodzie z płyty 18mm, powyżej 5 półek o regulowanej wysokości
1
6. Stół modelarski o wymiarach 180cm x 60cm x 80cm Stół modelarski z płyty laminat 36mm w okleinie PCV o grubości 2mm w kolorze dąb sonoma, z dwoma przelotkami na przewody zasilające narzędzia, blat ochronny ze szkła hartowanego, pośrodku  kontenerek jednomodułowy wykonany z płyty laminat 18mm w okleinie PCV o grubości 2mm
w kolorze dąb sonoma, tył z płyty HDF, 4 szuflady jednakowej wysokości z prowadnicami o pełnym wysuwie z dociągiem oraz spodzie z płyty 18mm
1
7. Szafka wisząca o wymiarach 70cm x 30cm x 50cm Szafka wykonana z płyty laminat 18mm w okleinie PCV o grubości 2mm w kolorze dąb sonoma,  tył regału  płyta HDF, zamykane parą drzwiczek z zawiasami GTV z dociągiem, wewnątrz jedna półka
z regulowaną wysokością
2
8. Biurko o wymiarach 120cm x 60cm x 76cm Biurko wykonane z płyty laminat 18mm w okleinie PCV o grubości 2mm w kolorze dąb sonoma,  Z prawej strony w górnej części szuflada szuflady
o wysokości 17cm z prowadnicami o pełnym wysuwie z dociągiem oraz spodzie z płyty 18mm, poniżej część zamykana drzwiczkami z zamkiem
z 1 półką o zmiennym położeniu
1
  Biurko o wymiarach 155cm x 60cm x 75cm Biurko wykonane z płyty laminat 36mm w okleinie PCV o grubości 2mm w kolorze dąb sonoma,  Z prawej strony 4 szuflady o szerokości 40cm, natomiast z lewej 35cm, wszystkie szuflady równej wysokości z prowadnicami o pełnym wysuwie
z dociągiem oraz spodzie z płyty 18mm, górne szuflady po obu stronach zamykane na klucz, pod blatem (pomiędzy szufladami) wysuwana półka na klawiaturę
1
9. Biurko o wymiarach 120cm x 60cm x 76cm Biurko w całości wykonane z płyty laminat 36mm
w okleinie PCV o grubości 2mm w kolorze dąb sonoma,  Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę
o szerokości 65cm
5
10. Biurko o wymiarach 100cm x 60cm x 76cm Biurko w całości wykonane z płyty laminat 36mm w okleinie PCV o grubości 2mm w kolorze dąb sonoma,  pod blatem z lewej strony otwarta półka o wymiarach o wysokości 16cm, z prawej strony szuflada zamykana na klucz o wysokości 16cm z prowadnicami o pełnym wysuwie z dociągiem oraz spodzie z płyty 18mm 1
11.
Szafka zamknięta o wymiarach 96cm x 57cm x 92cm
Szafka na regulowanych nóżkach, wykonana z płyty laminat 18mm w okleinie PCV o grubości 2mm w kolorze dąb sonoma,  tył z płyty HDF, zamykana drzwiczkami z zawiasami GTV z dociągiem, w środku półka z regulowaną wysokością Wewnątrz w dolnej części dwie półki z regulowaną wysokością, w górnej 2 uchwyty na węże ogrodowe 1
12. Regał zamknięty o wymiarach 70cm x 45cm x 200cm Regał na regulowanych nóżkach, wykonany z płyty laminat 18mm w okleinie PCV o grubości 2mm w kolorze dąb sonoma,  tył z płyty HDF, zamykany drzwiczkami z zawiasami GTV z dociągiem, w środku w dolnej części dwie półki z regulowaną wysokością, w górnej 2 uchwyty na węże ogrodowe 1
13. Blat roboczy o wymiarach 345cm x 60cm x 38mm Blat roboczy laminowany egger o grubości 38mm 1
14. Regał zamknięty o wymiarach 200cm x 45cm x 70cm Regał dwumodułowy (jeden o szerokości  80cm, natomiast drugi 40cm) na regulowanych nóżkach, wykonany z płyty laminat 18mm w okleinie PCV o grubości 2mm w kolorze dąb sonoma,  tył z płyty HDF, zamykany drzwiczkami z zawiasami GTV z dociągiem, blat roboczy laminowany egger o grubości 38mm, w środku każdego modułu dwie półki z regulowaną wysokością, 1
15. Regał zamknięty
o wymiarach 72cm x 38cm x 250cm
Regał jednomodułowy zamknięty, na regulowanych nóżkach, wykonany z płyty laminat 18mm w okleinie PCV o grubości 2mm w kolorze dąb sonoma,  tył regału  płyta HDF, w środku dzielony na dwie części o szerokości odpowiednio prawa 44cm i lewa 28 cm Regał zamykany parą drzwi z zamkami (których grubość wliczona jest w szerokość regału), zawiasy GTV z dociągiem Wewnątrz: część prawa z dwoma drążkami na wieszaki odpowiednio na wysokości 60cm i 12ocm oraz półką na wysokości 180cm, część lewa dwa drążki na wieszaki na wysokości 60cm i 130cm 1
16. Regał otwarty o wymiarach 160cm x 30cm x 160cm na kółkach Regał otwarty jednomodułowy wykonany z płyty laminat 18mm w okleinie PCV o grubości 2mm w kolorze dąb sonoma,  tył regału  płyta HDF, kółka z blokadą, półki w stylu kubikowym, w układzie asymetrycznym, o wysokościach (wewnątrz bez półki) od 23cm do 33cm 1
17. Drzwiczki o wymiarach 71cm x 50cm Drzwiczki w kolorze dąb sonoma o grubości 18mm w okleinie PCV o grubości 2mm,  zawiasy GTV z dociągiem 4
 1. Montaż musi być wykonany na miejscu, brak jest możliwości wniesienia dużych, złożonych elementów.
 2. Meble wykonane mają być z certyfikowanej płyty meblowej.
 3. Oferowana cena powinna zawierać koszt dostarczenia mebli do Zamawiającego.
 4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone meble i urządzenia były fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. Meble muszą spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli oraz niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.
  5.Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pomiaru niezbędnego do realizacji zadania.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonane meble i roboty na okres co najmniej 24 miesięcy od daty dokonania odbioru.
 6. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego na adres mailowy: kontakt@kuzniazyczliwosci.pl do dnia 17 września 2021 roku do godziny 1200.
 7. Termin realizacji zamówienia: do dnia 29 października 2021 r.
 8. Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą: w dniu 22 września 2021 r.
 9. Ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 10. Kryteria oceny ofert: 100 % cena.
 11. Oferta z najniższą ceną, spełniając wymagania, otrzyma 100 punktów, a kolejne proporcjonalnie wg wzoru: (wartość oferty x 100)/wartość ofert najniższej.

Oferta

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/2021
Firma: (podać nazwę, adres, NIP i REGON, telefon i adres e-mail)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Składa ofertę w wysokości: (podać wartość netto, stawkę podatku VAT
i wartość brutto)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Do ofert załączam dokument potwierdzający rejestrację działalności gospodarczej (wpis do CEIDG lub KRS).
Oświadczam, że posiadam kompetencje, potencjał kadrowy i sprzętowy niezbędny do terminowej i rzetelnej realizacji zamówienia.