WIGILIA

Na Święta Bożego Narodzenia co roku wszyscy czekają z niecierpliwością.​To czas, w którym możemy oderwać nasze myśli od codziennych spraw i wsłuchać się w ciszę Betlejemskiej Nocy.

Przy tegorocznym wigilijnym stole wspólnie z nami zasiedli:

Pan Grzegorz Gryczka – Wicestarosta Bełchatowski,

Pan Krzysztof Gajda – Członek Zarządu Powiatu Bełchatowskiego,

Pan Krzysztof Kamieniak – Wójt Gminy Szczerców,

Pani Barbara Szczepanik – Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców,

Pani Dorota Włodarczyk Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,

Pani Marzena Polak – Przewodnicząca Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Bełchatowie,

Pani Anna Krawczyńska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie,

Ks. Zenon Miksa proboszcz Parafii pw . Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczercowie,

Pani Aleksandra Siciarz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie oraz Wicedyrektor tej szkoły Pani Wiesława Drzewosz,

Pani Małgorzata Stemplewska Dyrektor Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Generała Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie,

Pani Elżbieta Labryszewska Prezes Rolniczo –Produkcyjnej Spółdzielni Mleczarskiej w Szczercowie oraz Pan Józef Grabka Członek Zarządu,

Państwo Katarzyna i Henryk Kusiak właściciele Firmy Przewozowej Jaguar w Korablewie,

Pan Tomasz Kucharski właściciel firmy TM-BUD Projektowanie Usługi Inwestycyjne w Szczercowie.

Święta to czas radości, ale także czas podsumowań, refleksji oraz snucia planów na najbliższą przyszłość. Kończący się 2017 rok to wyjątkowy rok dla naszego Stowarzyszenia. Nie dlatego, że jubileuszowy. Wyjątkowy, bo po raz pierwszy zrealizowaliśmy tak wiele różnorodnych przedsięwzięć, z których zdecydowana większość to projekty wyłonione w konkursach ofert na realizację określonych rodzajów zadań publicznych.

Dziś, po kilku latach wiemy, że nasza działalność nie byłaby tak różnorodna gdybyśmy na swojej drodze nie spotkali ludzi wrażliwych na potrzeby i oczekiwania zarówno osób niepełnosprawnych, jak i ich rodzin. Dlatego w tym dniu w sposób szczególny złożyliśmy podziękowania:

Zarządowi Powiatu Bełchatowskiego za pośrednictwem obecnego na naszej Wigilii Pana Wicestarosty Grzegorza Gryczki oraz Członka Zarządu Pana Krzysztofa Gajdy za spełnienie naszego największego marzenia … za Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej, które będą najpiękniejszym prezentem gwiazdkowym, gdyż mają zostać uruchomione 21 grudnia  br.

Wójtowi Gminy Szczerców Panu Krzysztofowi Kamieniakowi oraz obecnej wśród nas Przewodniczącej  Rady Gminy Pani Barbarze Szczepanik, Dorocie Włodarczyk, nieobecnemu z przyczyn zawodowych Wojciechowi Pacholakowi oraz pozostałym radnym naszej gminy za otrzymane wsparcie finansowe w kwocie 30 000zł z przeznaczeniem na działania WTZ oraz 25 000 zł na turnus rehabilitacyjny.

Pani Aleksandrze Siciarz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im Ks. Józefa Baranowicza
w Szczercowie oraz Pani Wicedyrektor Wiesławie Drzewosz
za przyjazne i bezpieczne miejsce, które umożliwia nam realizację różnorodnych działań.

Pani Prezes Rolniczo – Pracowniczej Spółdzielni Mleczarskiej w Szczercowie Elżbiecie Labryszewskiej oraz Józefowi Grabce Członkowi Zarządu za życzliwość i bezinteresowne wsparcie, a przede wszystkim za wycieczkę do Łodzi, która pozostawiła niezapomniane wrażenia.

Panu Tomaszowi Kucharskiemu właścicielowi firmy TM-BUD Usługi Inwestycyjne podziękowaliśmy za nieocenioną pomoc podczas przygotowywania dokumentacji wtz.

Państwu Katarzynie i Henrykowi Kusiak właścicielom Firmy Transportowej Jaguar za uśmiech i życzliwość, za cierpliwość i wyrozumiałość dla naszych niedoskonałości, a przede wszystkim za bezpieczne podróże, które zawsze wiodą nas do wyznaczonego celu.

Dziękując za każdy gest, za każdą formę wsparcia, dzięki której możliwa była tak wszechstronna działalność naszego Stowarzyszenia jednocześnie złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe oraz wręczyliśmy anioły, które mamy nadzieję będą pamiątką wspólnie spędzonej wigilii. Goście również złożyli nam świąteczne życzenia.

Następnie, życząc sobie nawzajem wszelkiej pomyślności symbolicznie połamaliśmy się opłatkiem, po czym rozpoczęliśmy wigilijną wieczerzę.

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas, którego nastrój tworzą kolędy i pastorałki. Podczas tegorocznej wigilii mieliśmy niebywałą okazję wysłuchać świątecznego koncertu w wykonaniu Zespołu Muzycznego LOGARYTM.

 

 • IMG_7972
 • IMG_7978
 • IMG_7979 — kopia — kopia
 • IMG_7980
 • IMG_7996
 • IMG_7999
 • IMG_8006
 • IMG_8020
 • IMG_8026
 • IMG_8031
 • IMG_8036
 • IMG_8041