SZKOLENIE

W ramach realizacji zadania publicznego „NASZE NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI”, które współfinansowane jest ze środków Powiatu Bełchatowskiego w dniu 8 sierpnia br. zorganizowano szkolenie dla pedagogów oraz terapeutów realizujących różnorodne działania w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia „Kuźnia Życzliwości”.

Podczas szkolenia pn. „Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych – trening nawyków celowej aktywności” przybliżono  m.in. aspekty psychologiczne pracy z osobami niepełnosprawnymi, wskazano zależności pomiędzy potrzebami uczestnika, a celami terapeutycznymi, określono sposoby kształtowania nawyków celowej aktywności oraz motywowania do akceptowanych przez otoczenie zachowań, jak również sformułowano zadania i zasady współpracy i współdziałania specjalistów oraz terapeutów z rodziną.

Podkreślić należy, iż podczas szkolenia pedagodzy i terapeuci uzyskali zarówno wiedzę, jak i umiejętności w zakresie budowania trwałej relacji terapeutycznej, a także zrozumienia możliwości i ograniczeń w zakresie motywacji i rozwoju podopiecznych.