II edycja Kampanii Społecznej pod hasłem „NIEPEŁNOSPRAWNY – INNY, ALE TAKI SAM”

herb

 

 

W dniu 7 grudnia br. uroczystym wręczeniem nagród laureatom konkursów, które przeprowadzone zostały w ramach kampanii oficjalnie zakończono realizację II edycji Kampanii Społecznej „NIEPEŁNOSPRAWNY – INNY, ALE TAKI SAM”. Uroczystość zaszczycili swą obecnością Pan Waldemar Wyczachowski Starosta Bełchatowski oraz Pani Elżbieta Zbonikowska – Goździewicz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.

W gościnnych progach Starostwa Powiatowego w Bełchatowie zgromadziła się liczna grupa uczniów z placówek oświatowych z terenu naszego powiatu, którym towarzyszyli opiekunowie. Obecni byli również  rodzice dumni z osiągnięć swoich dzieci oraz lokalne media.

Głównym celem kończącej się kampanii był wzrost wiedzy nt. niepełnosprawności, który sprzyjać ma rozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych, natomiast stworzenie pozytywnego klimatu społecznego umożliwi kształtowanie wśród mieszkańców powiatu postawy otwartej – wolnej od uprzedzeń i lęków wobec osób niepełnosprawnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż integracja środowiska osób pełnosprawnych z niepełnosprawnym jest najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania izolacji społecznej, czyli dyskryminacji.

W ramach Kampanii Społecznej pn. „Niepełnosprawny inny, ale taki sam” m.in. przeprowadzono konkursy, które skierowane były do uczniów wszystkich poziomów nauczania, czyli uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Bełchatowskiego.

Podczas uroczystości laureaci konkursów przeprowadzonych w ramach kampanii otrzymali z rąk Starosty Bełchatowskiego Pana Waldemara Wyczachowskiego oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Elżbiety Zbonikowskiej – Goździewicz Nagrodzeni nagrody i pamiątkowe dyplomy. Nagrodzeni zostali:

 • w konkursie plastycznym pn. POMAGANIE JEST FAJNE –  kategoria klasy I-III

wyróżnienia:

Hanna Boczek – z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie

Oliwia Jakubczak – z SP nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie

Maja Jaruga – z Zespołu Szkół w Klukach,

Artur Jędrzejec – z SP w Osinach,

Wiktor Kacperczyk  – z SP nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie

Zuzanna Rogozińska – z SP nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie

Kacper Samborski – z SP w Lubcu

III miejsce       –  ex aequo

Nadia Brylska – z SP nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie,

Filip Ślusarczyk – z SP nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie

Jewgienij Zacklickij – z SP nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie

II miejsce        – ex aequo

Natalia Balcerzak – z SP nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie

Natalia Kaleta – z SP nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi w Bełchatowie

Oliwia Kruk – z SP nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie

I miejsce         – ex aequo

Mateusz Jaros – z SP nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie,

Mateusz Kaczmarek – z SP nr 2 im. T. Kościuszki z oddziałami integracyjnymi w Zelowie

Zuzanna Kwaśniak – z SP nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie

 • w konkursie plastycznym – w kategoria klas IV- VI:

wyróżnienie:

Martyna Szymorek – z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie

III miejsce       –  ex aequo

Milena Pogoda – z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie

Aleksandra Skwarek – z SP nr 2 im. T. Kościuszki z oddziałami integracyjnymi w Zelowie

II miejsce        –  ex aequo

Karolina Kowalska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie

Anna Rutkowska – z SP im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

I miejsce

Wiktoria Wilczek – z SP nr 2 im. T. Kościuszki z oddziałami integracyjnymi w Zelowie

 • w kategorii plakat nawiązujący do hasła „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ TO NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI”:

wyróżnienia:

Tomasz Felisiak – z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Generała Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie

Katarzyna Sokołowska – j/w

Patryk Stanke – j/w

I miejsce – ex aequo

Kamila Borkowska – z Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie

Wioletta Maciejczyk – j/w

 • w kategorii fraszka nawiązującej do hasła „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ TO NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI”:

wyróżnienie:

Maria Szpiner – z II LO im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie

W podziękowaniu za zaangażowanie uhonorowano drobnymi upominkami 13 placówek oświatowych z terenu Powiatu Bełchatowskiego, których uczniowie/wychowankowie uczestniczyły w tegorocznej edycji Kampanii Społecznej „NIEPEŁNOSPAWNY, INNY ALE TAKI SAM”, a były to:

1)    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie

2)    Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie,

3)    Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie,

4)    Szkoła Podstawowa nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi w Bełchatowie

5)    Szkoła Podstawowa nr im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

6)    Zespół Szkół w Klukach

7)    Szkoła Podstawowa w Lubcu

8)    Szkoła Podstawowa w Osinach

9)    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szczercowie

10)  Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki z oddziałami integracyjnymi w Zelowie

11)  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Gen. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie

12)  Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie

13)  II LO im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie

Warto podkreślić, iż w tegoroczną kampanię społeczną włączyli się Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” oraz PZU Życie S.A., którzy stali się współfundatorami nagród dla laureatów.

Doceniając zaangażowanie serdecznie dziękujemy patronom medialnym naszej kampanii, którymi byli: Telewizja Internetowa B24 oraz Tygodnik Regionalny Fakty Bełchatów.

Poniżej zdjęcia z uroczystości oraz wybranych prac biorących udział w konkursach.

 

 

 • IMG_7530
 • IMG_7533
 • IMG_7534
 • IMG_7535
 • IMG_7536
 • IMG_7537
 • IMG_7538
 • IMG_7539
 • IMG_7540
 • IMG_7541
 • IMG_7542
 • IMG_7543
 • IMG_7544
 • IMG_7545
 • IMG_7546
 • IMG_7547
 • IMG_7548
 • IMG_7549
 • IMG_7550
 • IMG_7551
 • IMG_7552
 • IMG_7553
 • IMG_7554
 • IMG_7555
 • IMG_7556
 • IMG_7557
 • IMG_7558
 • IMG_7559
 • IMG_7560
 • IMG_7561
 • IMG_7562
 • IMG_7563
 • IMG_7564
 • IMG_7565
 • IMG_7566
 • IMG_7567
 • IMG_7568
 • IMG_7569
 • IMG_7570
 • IMG_7571
 • IMG_7572
 • IMG_7573
 • IMG_7574
 • IMG_7577
 • IMG_7579
 • IMG_7587
 • IMG_7588
 • popr_img-X27124313
 • popr_img-X27124344
 • popr_img-X27124407
 • popr_img-X27124444
 • popr_img-X27124542
 • popr_img-X27124633
 • popr_img-X27124709
 • popr_img-X27124731
 • popr_img-X27124757
 • popr_img-X27124819
 • img-X27124225