Szczerców, dnia 29 września 2023 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2023 Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”,z siedzibą przy ulicy 3 Maja 6, 97-420 Szczerców zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, której wartość bez podatku od towarów i usług nie przekracza kwoty 130 000,00 zł., tym samym wyłączonej ze stosowania przepisów