Przekaż 1% podatku, by wesprzeć Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” w Szczercowie.
KRS 0000419670

Ogłoszenie konkursu na projekt ogrodu terapeutycznego pn. „OAZA ZIELENI – MIEJSCE SPOKOJU, HARMONII I WYCISZENIA”

Dzięki przychylności władz powiatu oraz społecznemu zaangażowaniu wielu osób 21.12.2017r. uruchomiono w Dąbrowie Rusieckiej Warsztat Terapii Zajęciowej. Dążąc do zapewnienia jak najlepszych warunków prowadzonej w palcówce rehabilitacji społecznej i zawodowej, w ramach wolontariatu PGE zaplanowano stworzenie ogrodu terapeutycznego, który jednocześnie dzięki swojemu położeniu stanie się  wizytówką WTZ-u. Ogród terapeutyczny to bezpieczne miejsce, wolne od czynnikówzapytanie ofertowe 1/2018

                                                                           Zapytanie ofertowe 1/2018 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwości” z/s 3 Maja 6, 97-420 Szczerców zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Utworzenie i działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej” w zakresie obejmującym wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51, 97-438 Rusiec. Szczegółowy opis przedmiotuV EDYCJA KONKURSU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO PGE „POMAGAMY”

Od maja wolontariusze PGE rozpoczęli działania w ramach V edycji programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. Z okazji jubileuszowej edycji programu realizowanych jest 50 autorskich projektów pracowników Grupy Kapitałowej PGE w 14 województwach. Aby zrealizować swój projekt wolontariusze PGE uczestniczyli w konkursie, do którego zgłoszono 111 aktywności. Po ocenie kapituły 50 najwyżej ocenionych projektów otrzymało odŻyczenia WielkanocneI JARMARK WIELKANOCNY

24 marca br podczas I Jarmarku Wielkanocnego nasze Stowarzyszenie stanęło do kulinarnej rywalizacji sołectw i stowarzyszeń w konkursie „Żurek kontra mazurek”. Co prawda jury pod przewodnictwem Wójta Gminy Szczerców Krzysztofa Kamieniaka zdecydowało się uhonorować równorzędnymi nagrodami wszystkich uczestników konkursu, za to publiczność po degustacji potraw przyznała naszemu Stowarzyszeniu zaszczytne III miejsce. Byliśmy ogromnie zaskoczeni iURUCHOMIENIE WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DĄBROWIE RUSIECKIEJ

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia nastąpiło długo oczekiwane uruchomienie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej. Dzięki przychylności władz powiatu, wsparciu finansowemu władz samorządowych Gminy Szczerców oraz społecznemu zaangażowaniu wielu osób stworzyliśmy miejsce gdzie w bezpiecznej, pełnej akceptacji atmosferze osoby niepełnosprawne będą przygotowywały się do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. To miejsce, które da im szansęZapytanie ofertowe 2/2017

Zapytanie ofertowe 2/2017 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwości” zs. 3 Maja 6, 97-420 Szczerców zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Utworzenie i działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej” w zakresie obejmującym wykonanie i montaż mebli do pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51, 97-438 Rusiec. Szczegółowy opis przedmiotuZapytanie ofertowe 1/2017

Zapytanie ofertowe 1/2017 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Kuźnia Życzliwości” zs. 3 Maja 6, 97-420 Szczerców zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Utworzenie i działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej” w zakresie obejmującym wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51, 97-438 Rusiec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:PODPISANIE UMOWY DOTYCZĄCEJ UTWORZENIA I DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DĄBROWIE RUSIECKIEJ

Niepełnosprawność to wiele niemożności, przeszkód i barier zarówno tych indywidualnych, społecznych jak i organizacyjnych. Nasze Stowarzyszenie od blisko 6 lat oferując różnorodne działania stara się likwidować wszelkie istniejące bariery. Dlatego po uzyskaniu wstępnej akceptacji Zarządu Powiatu Bełchatowskiego rozpoczęliśmy działania zmierzające do utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej. W dniu 26.09.2017r został złożony wniosek oZapytanie ofertowe 3/2017

Zapytanie ofertowe 3/2017 Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” zs. 3 Maja 6, 97-420 Szczerców zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Przewóz uczestników do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej 51, 97-438 Rusiec. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi przewozu uczestników do Warsztatu Terapii Zajęciowej w DąbrowieFacebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress