1 dnia lipca br. odbyła się wycieczka, której celem było poznanie Ziemi Wieluńskiej. Jej historię i teraźniejszość przybliżyli przewodnicy w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, które mieści się w dawnym klasztorze ss. Bernardynek z początku XVII w., ufundowanym przez matkę hetmana wielkiego Stanisława Koniecpolskiego. Uczestnicy wycieczki zwiedzili trzy wystawy stałe „Pradzieje ziemi wieluńskiej”,